Jiang Wu

Jiang Wu

Actor

Wu Jiang was born on November 14, 1967 in Tangshan, China. He has graduated from Beijing Film Academy.