arna léiriú ag Splódar

le Cathal Ó Searcaigh

Stiúrthóir/ Director: Proinnsíos Ó Duigneáin

MAIN AUDITORIUM

This is the biblical story of the princess Salomé and her intense attraction to John the Baptist. John’s rejection of her however, results in her famous dance and his execution. To this multimedia drama of seduction, intrigue and corruption the writer brings an exquisite lyric touch which transcends the horror of the actual events

Sa dráma ilmheánach seo tá an Meath is an t-Ionraiceas, an Ghraostacht is an Ghlaineacht, an Chríostaíocht agus an Héadónachas in iomaíocht lena chéile. Cuireann an scríbhneoir na coimhlintí seo os ár gcomhair go héifeachtach agus go healaíonta i bhfriotal fíleata, fíor-álainn. Urraithe ag: Foras na Gaeilge