Carrick Cineplex logo

Carrick Cineplex


Today
Tue 15 Oct

18:25 2D

Wed 16 Oct

18:25 2D

Thu 17 Oct

18:25 2D

Next
Thu 17 Oct

20:30 2D

Today
Tue 15 Oct

21:00 2D

Wed 16 Oct

21:00 2D

Thu 17 Oct

21:00 2D

Today
Tue 15 Oct

18:20 2D
20:35 2D

Wed 16 Oct

20:35 2D

Thu 17 Oct

18:20 2D
20:35 2D

Today
Tue 15 Oct

18:00 2D
20:45 2D

Wed 16 Oct

18:00 2D
20:45 2D

Thu 17 Oct

18:00 2D
Sorry Angel (Plaire, aimer et courir vite)

Sorry Angel (Plaire, aimer et courir vite)

Running time: 132 mins

Next
Thu 24 Oct

20:30 2D

Today
Tue 15 Oct

20:50 2D

Wed 16 Oct

20:50 2D

Thu 17 Oct

20:50 2D

Today
Tue 15 Oct

18:10 2D

Wed 16 Oct

18:10 2D

Thu 17 Oct

18:10 2D

Next
Wed 16 Oct

19:00 2D
The Royal Opera House: Don Pasquale

The Royal Opera House: Don Pasquale

Running time: 210 mins

Next
Thu 24 Oct

19:30 2D