Gate Multiplex, Cork logo

Gate Multiplex, Cork


Next
Wed 24 Apr

20:30 2D

Today
Sun 21 Apr

11:30 2D
13:45 2D
16:15 2D

Mon 22 Apr

11:30 2D
13:45 2D
16:15 2D

Tue 23 Apr

11:30 2D
13:45 2D
16:15 2D

Wed 24 Apr

11:30 2D
13:45 2D
16:15 2D

Thu 25 Apr

11:30 2D
13:45 2D
16:15 2D

Today
Sun 21 Apr

13:30 2D
18:15 2D

Mon 22 Apr

13:30 2D
18:15 2D

Tue 23 Apr

13:30 2D
18:15 2D

Wed 24 Apr

13:30 2D
18:15 2D

Thu 25 Apr

18:15 2D

Today
Sun 21 Apr

20:45 2D

Mon 22 Apr

20:45 2D

Tue 23 Apr

20:45 2D

Wed 24 Apr

20:45 2D

Thu 25 Apr

17:30 2D

Today
Sun 21 Apr

16:00 2D

Mon 22 Apr

16:00 2D

Tue 23 Apr

16:00 2D

Wed 24 Apr

16:00 2D

Today
Sun 21 Apr

11:30 2D

Mon 22 Apr

11:30 2D

Tue 23 Apr

11:30 2D

Wed 24 Apr

11:30 2D

Today
Sun 21 Apr

21:00 2D

Mon 22 Apr

21:00 2D

Tue 23 Apr

21:00 2D

Wed 24 Apr

21:00 2D

Thu 25 Apr

21:00 2D

Today
Sun 21 Apr

20:45 2D

Mon 22 Apr

20:45 2D

Tue 23 Apr

20:45 2D
Wheely

Wheely

Running time: 90 mins

Today
Sun 21 Apr

11:30 2D
13:30 2D

Mon 22 Apr

11:30 2D
13:30 2D

Tue 23 Apr

11:30 2D
13:30 2D

Wed 24 Apr

11:30 2D
13:30 2D

Thu 25 Apr

11:30 2D
13:30 2D

Today
Sun 21 Apr

16:00 2D
18:15 2D
20:45 2D

Mon 22 Apr

16:00 2D
18:15 2D
20:45 2D

Tue 23 Apr

16:00 2D
18:15 2D
20:45 2D

Wed 24 Apr

16:00 2D
18:15 2D
20:45 2D

Thu 25 Apr

16:00 2D
18:15 2D
20:45 2D

Today
Sun 21 Apr

11:30 2D
13:45 2D
16:15 2D

Mon 22 Apr

11:30 2D
13:45 2D
16:15 2D

Tue 23 Apr

11:30 2D
13:45 2D
16:15 2D

Wed 24 Apr

11:30 2D
13:45 2D
16:15 2D

Thu 25 Apr

11:30 2D
13:45 2D
16:15 2D
Peppa Pig: Festival of Fun

Peppa Pig: Festival of Fun

Running time: 68 mins

Today
Sun 21 Apr

11:30 2D
13:30 2D

Mon 22 Apr

11:30 2D
13:30 2D

Tue 23 Apr

11:30 2D
13:30 2D

Wed 24 Apr

11:30 2D
13:30 2D

Thu 25 Apr

11:30 2D

Today
Sun 21 Apr

18:15 2D

Mon 22 Apr

18:15 2D

Tue 23 Apr

18:15 2D

Wed 24 Apr

18:15 2D

Next
Thu 25 Apr

12:00 2D
14:15 2D
16:00 2D
19:00 2D
20:15 2D
00:05 2D

Today
Sun 21 Apr

16:00 2D
18:40 2D
21:00 2D

Mon 22 Apr

16:00 2D
18:40 2D
21:00 2D

Tue 23 Apr

16:00 2D
18:40 2D
21:00 2D

Wed 24 Apr

16:00 2D
18:40 2D
21:00 2D

Thu 25 Apr

18:40 2D
21:00 2D

Shazam!

Running time: 131 minutes mins

Today
Sun 21 Apr

11:30 2D
14:30 2D
17:30 2D
20:30 2D

Mon 22 Apr

11:30 2D
14:30 2D
17:30 2D
20:30 2D

Tue 23 Apr

11:30 2D
14:30 2D
17:30 2D
20:30 2D

Wed 24 Apr

11:30 2D
14:30 2D
17:30 2D
20:30 2D

Thu 25 Apr

11:30 2D
14:30 2D
20:30 2D
A Dark Place

A Dark Place

Running time: 89 mins

Today
Sun 21 Apr

18:30 2D

Mon 22 Apr

18:30 2D

Tue 23 Apr

18:30 2D

Wed 24 Apr

18:30 2D